Calorische waarden

De calorische waarde (of verbrandingswaarde) duidt de hoeveelheid energie aan van een kubieke meter (m3) aardgas.
De waarde wordt bepaald op basis van de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van het gas.

Als basis wordt het gas uit Slochteren (Groningen) genomen. Alle Nederlandse gasprijzen zijn hierop gebaseerd.

Verschillen in calorische waarden

Omdat niet al het gas uit Slochteren komt, moet er een correctie plaatsvinden.
De calorische waarden kun je zien als de kracht van het gas.
Als de waarde hoog is, dan levert 1 m3 gas bij verbranding meer warmte op dan 1 m3 gas uit Groningen.
In dit geval is er minder gas nodig voor dezelfde warmte. Een lagere waarde betekent dat er meer gas nodig is voor dezelfde warmte.

Het gas met verschillende calorische waarden, wordt met elkaar gemengd tot het de basis calorische waarde zo dicht mogelijk benadert.
Toch kunnen er kleine afwijkingen voorkomen. Door deze kleine, onvermijdelijke afwijkingen in calorische waarde van gas krijg je soms minder of meer energie per kubieke meter.

Correctiefactor bij een afwijkende calorische waarde

De gasmeter van jouw woning constateert een verschil in calorische waarde niet.
Omdat de gasprijzen gebaseerd zijn op de basis verbrandingswaarde, moet het gemeten gasverbruik bij calorische afwijkingen dus worden gecorrigeerd.

De correctie die plaats vindt op de verschillende calorische waarden van het gas, wordt de correctiefactor genoemd.
Op jouw energierekening kun je zien of er een correctie is toegepast. Je ziet het gemeten verbruik en of er een correctiefactor gebruikt is.