100% Sociaal Groen

Met 100% Sociaal Groen kies je bewust voor groene energie. Voor jezelf en de rest van de wereld.

Bekijk de animatie over onze groene energie.

Kun je een goede daad verrichten én duurzaam bezig zijn?

groene energieJazeker! In ontwikkelingslanden wordt er vaak gekookt op open vuur. Hierbij komt veel rook vrij. Jaarlijks sterven er ruim 4 miljoen mensen aan de gevolgen van deze rook. Daarnaast veroorzaakt het koken op open vuur veel CO2-uitstoot. Dit is erg slecht voor het klimaat. Op open vuur koken kost veel hout. Dit zorgt voor ontbossing.

Samen met jou en 100% Sociaal Groen maken we schonere kookovens mogelijk. Schonere kookovens verbruiken minder hout dan de huidige ovens. Door de CO2 vermindering in ontwikkelingslanden compenseren we jouw CO2-uitstoot in Nederland. Een schonere kookovens betekent betere leefomstandigheden. Er komt veel minder schadelijke rook vrij en de mensen houden tijd over doordat er minder hout verbruikt wordt. Het groene gas van 100% Sociaal Groen draagt met trots het Fairtrade keurmerk. De groene stroom die geleverd wordt bij 100% Sociaal Groen is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Denk hierbij aan waterkracht, windkracht en zonne-energie.

Samenwerking met Fair Climate Fund en Fairtrade Max Havelaar Nederland

groen gasEnergieFlex werkt samen met FairClimateFund en Stichting Max Havelaar om de CO2-uitstoot te compenseren.
FairClimateFund zet zich in om de CO2-uitstoot te verminderen en voor het een betere toekomst voor de allerarmsten.
Bekijk de pagina van Fair Climate Fund voor nog meer informatie over het project achter 100% Sociaal Groen.
Stichting Max Havelaar helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden om een betere plek te verwerven in de handelsketen zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Dankzij de samenwerking met FairClimateFund en Stichting Max Havelaar wordt de compensatie van de CO2-uitstoot gecertificeerd door de Fairtrade Climate Standard en de Gold Standard. Op deze manier weet je zeker dat je echt een bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot en de verbetering van de leefomstandigheden in India.
De lokale gemeenschap wordt eigenaar van de Fairtrade Carbon Credits. Omdat zij hiervoor een eerlijke prijs en een premie krijgen, profiteert de lokale gemeenschap direct. De premie wordt weer ingezet voor lokale aanpassingen aan klimaatverandering zoals bosaanplant en betere landbouwmethoden.

Het project Chulika houtovens

Het project achter 100% Sociaal Groen heet Chulika Clean Cookstove project. Dit project wordt uitgevoerd in Raichur (Zuid-India). Dit gehele project draait om het gebruiken van schonere kookovens (cookstoves). Inmiddels zijn er al 36.000 schonere houtovens geïnstalleerd bij families in 150 dorpen. In deze dorpen is er een compleet programma opgezet voor een duurzame verandering. Er worden diverse activiteiten georganiseerd omtrent het versterken van de samenleving. Dit alles met aandacht voor people, planet en profit.

Wat willen we bereiken? 

Het doel is om bij 18.000 huishoudens de oude inefficiënte houtoven te vervangen door de Chulika houtoven.
De Chulika houtoven verbruikt in verhouding met de oude houtovens namelijk 67,5% minder hout.
Door het vervangen van de ovens wordt de uitstoot van broeikasgassen en giftige stoffen, die ontstaan uit verbranding van hout, sterk verminderd. Tijdens het koken met een Chulika oven komt nauwelijks nog rook vrij en wordt er weinig as geproduceerd. Huishoudens kunnen met de oven koken, grillen, water verwarmen en het typische Indiaas brood bakken. Het doel in Nederland is om iedereen zowel groene stroom als groen gas te laten gebruiken. Iedereen moet in de toekomst overgaan op groene energie.

Fair Climate Fund

3 grote belangen

Dit project heeft 3 voornaamste belangen:

1. Economisch belang

Doordat de Chulika oven minder hout nodig heeft, houden de vrouwen tijd over. Zij hoeven namelijk niet meer uren te zoeken naar hout. De huishoudens die mee doen aan dit project genereren verkoopbare Fairtrade Carbon Credits. Dit levert het gezin geld op. In tegenstelling tot veel andere projecten komt dit geld direct terecht bij de lokale bevolking. Voor het project zijn zowel vaste als tijdelijke banen gecreëerd voor de productie, verspreiding en onderhoud van de nieuwe ovens.
Klik hier om een video te bekijken over 2 families die mee doen aan het project.

2. Huishoudelijk belang

De leefomstandigheden en de positie van de vrouwen in Raichur verbeteren omdat zij minder moeite hoeven te doen om een maaltijd voor hun gezin klaar te maken. Door de nieuwe houtoven wordt de kwaliteit van leven beter. Er is veel minder rook en uitstoot in de huizen. En vanuit het project worden programma’s opgezet rondom bewustzijn en activiteiten voor aanpassing aan de veranderende omstandigheden door klimaatverandering.

3. Gezondheidsbelang

Luchtvervuiling binnenshuis staat bovenaan de lijst met de grootste gezondheidsrisico’s in ontwikkelingslanden. Meer dan 4 miljoen mensen sterven per jaar door blootstelling aan rook tijdens het koken. Dit project leidt tot een sterke reductie van rook binnen de huizen.
Uiteindelijk resulteert dit in minder ademhalingsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen.

100% Sociaal Groen

EnergieFlex vindt dat groene energie bereikbaar moet zijn voor iedereen. Daarom zijn de tarieven van 100% sociaal groen gelijk aan de lage tarieven van Flex Standaard. Op deze manier houden we het zo makkelijk mogelijk om bewust en duurzaam bezig te zijn met de wereld. Je kunt kiezen tussen een 1-jarig of 3-jarig contract voor 100% Sociaal Groen. Je betaalt iedere maand een vast termijnbedrag. Dat bedrag is gebaseerd op een inschatting van je gemiddelde energieverbruik. De kosten voor je daadwerkelijke verbruik worden aan het einde van het contractjaar door middel van de jaarnota verrekend. Als we beginnen met het leveren van energie ontvang je een certificaat over de compensatie van de CO2-uitstoot van jouw gasverbruik. Op die maner heb je een bewijs dat jij groene energie verbruikt.

Over EnergieFlex

EnergieFlex is een jonge energieleverancier die met innoverende producten de energiemarkt wakker schud.
100% Sociaal Groen is daar een goed voorbeeld van.
Wij bieden alle klanten de mogelijkheid om hun Co2-uitstoot te compenseren. Onze eigen bedrijfsvoering is ook volledig gecompenseerd door Fairtrade Carbon Credits.
Zo werken wij aan een betere wereld met onze groene energie producten.

De voordelen van 100% Sociaal Groen op een rijtje:

Je verbetert de leefomstandigheden van de allerarmsten
Echt groene energie: groene stroom en fairtrade groen gas
Dankzij de certificering van Fairtrade en Gold Standard weet je zeker dat al je CO2-uitstoot van je gasverbruik gecompenseerd wordt
Je betaalt een vast bedrag per maand
Je profiteert altijd van lage energietarieven
Je hebt geen slimme meter nodig

Ga je samen met ons de allerarmsten helpen?

Ontbinding van de leveringsovereenkomst

Een energiecontract bij EnergieFlex afgesloten? Dan heb je een bedenktijd van precies 14 kalenderdagen na ontvangst van onze bevestiging per e-mail.
Lees meer over het ontbinden van de leveringsovereenkomst.

Fair Climate Fund

Vragen? Bel 088 – 304 10 00

(lokaal tarief)

Elke werkdag bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur

Energiezaken regelt u zelf!

X