Privacy:

EnergieFlex hecht veel waarde aan jouw privacy. Bij het verwerken van jouw gegevens leven wij de wet- en regelgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na. In ons privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. In overeenstemming met de AVG is de gegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. EnergieFlex is ervan overtuigd dat gegevensbescherming van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van (oud)klanten en prospects worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerken van persoonsgegevens

Als je producten of diensten van EnergieFlex afneemt of contact met EnergieFlex hebt, leggen wij jouw gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende activiteiten:

 • De uitvoering van jouw overeenkomst;
 • Het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik én bedragen die via de energienota voor derden worden geïnd;
 • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole;
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media;
 • ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid.

 

Beveiliging en bewaartermijn

EnergieFlex heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd. De maatregelen zijn erop gericht om een onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

EnergieFlex bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd. We moeten ons daarbij aan de volgende wettelijke bepalingen houden:

 • Tussen leveranciers en netbeheerders kunnen verrekeningen plaatsvinden die door kunnen lopen tot in het 3e jaar na afloop van je contract. Tot die tijd zijn we verplicht je gegevens te bewaren.
 • Voor de belastingdienst moeten we alle facturen, en meterstanden die daarvoor als basis dienen, 7 jaar lang bewaren.

Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden, de gegevens zullen dan worden geanonimiseerd zodat deze niet terug te herleiden zijn tot individuen.

EnergieFlex zorgt ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen geautoriseerde personen binnen EnergieFlex toegang hebben tot jouw gegevens.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2018

In aanvulling op de AVG houdt EnergieFlex zich aan de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2018 voor de omgang met slimme meters met betrekking tot privacy. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme (energie) meter.

Wat zijn je rechten?

Je kunt bij EnergieFlex de persoonsgegevens opvragen die wij van jou in onze systemen hebben opgeslagen. Wij verzoeken je in dat geval aan te geven welke specifieke persoonsgegevens je graag wilt ontvangen. Daarnaast vragen wij je te legitimeren. Op die manier kunnen we controleren dat we de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. We verstrekken de gegevens namelijk alleen aan de persoon die de overeenkomst met EnergieFlex heeft gesloten.

Voor een verzoek dient een “inzage opgeslagen (persoons) gegevens EnergieFlex” te worden ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage (ID)

Wij zullen binnen 6 weken reageren op je verzoek. Onder aan deze Privacyverklaring kun je zien waar je dit verzoek kunt indienen. Let op, er kunnen kosten worden gerekend voor een dergelijk verzoek.

Als je van mening bent dat jouw gegevens niet juist zijn, of dat EnergieFlex jouw gegevens niet mag verwerken, kun je EnergieFlex verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen. EnergieFlex laat je binnen zes weken weten in hoeverre EnergieFlex aan jouw verzoek kan voldoen. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of gebruik ons contactformulier.

Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kun je gebruik maken van de afmeldlink. EnergieFlex zal zo snel mogelijk na ontvangst van je reactie het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen. Let wel, EnergieFlex heeft haar communicatie ingericht via e-mail, volledig afmelden voor alle e-mail communicatie is daarom niet mogelijk. Noodzakelijke informatie over je producten zul je blijven ontvangen. Zo zul je in ieder geval een e-mail ontvangen in de volgende situaties:

 • voor de start van je overeenkomst met informatie over deze overeenkomst en de prijzen;
 • in geval zich een bijzondere situatie voordoet, zoals een wetswijziging die je overeenkomst raakt of een calamiteit;
 • tegen het einde van je overeenkomst om je te helpen herinneren dat je overeenkomst afloopt. We informeren je dan over de gevolgen en de mogelijkheden.

 

Gebruik persoonsgegevens door derden

EnergieFlex deelt alleen persoonsgegevens met derden als:

 • dit nodig is voor onze dienstverlening

Wij leveren niet alle diensten zelf, zo worden de gegevens die je invoert, beheert door een derde en delen wij waar nodig je contactgegevens met de leverancier van producten. Deze derden zijn verwerkers van de persoonsgegevens in de zin van de AVG

 • er een wettelijke verplichting is.

 

Cookies

EnergieFlex maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van je browser staat. EnergieFlex plaatst een aantal cookies op je randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om je ervaring online te verbeteren. Zo kan EnergieFlex eenvoudig inloggen faciliteren, zien welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en je gegevens bijhouden als je een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor jouw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

Surf- en klikgedrag

Op de websites van EnergieFlex worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Ook kan EnergieFlex de gegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee kan EnergieFlex haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Daarnaast combineren wij je online surf-, zoek- en klantgedrag om jou online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op jouw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Universal Analytics / Search Engine Advertising

Op de website gebruiken wij analyse tools om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. O.a. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op de websites van EnergieFlex staat een aantal links naar websites van derden. EnergieFlex kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen omgaan met jouw gegevens.

Melden datalek

EnergieFlex houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd. Dit doe je via privacy@energieflex.nl. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Wijzigingen

EnergieFlex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Het is daarom verstandig om ons privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van het meest actuele privacy beleid.

Vragen of opmerkingen?

Wat wil je doen? Antwoord

Algemene vragen en/of opmerkingen over je gegevens

Neem contact op met onze klantenservice via 088 - 304 10 00
Inzage in je persoonsgegevens Voor een verzoek indient een "inzage opgeslagen (persoons) gegevens EnergieFlex" te worden ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage (ID). Dit formulier kun je hier vinden.

 

De Functionaris gegevensbescherming, Edwin Nijhuis, is bereikbaar via privacy@energieflex.nl, of per post: EnergieFlex, Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH Amsterdam

Als je het oneens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie daarover en een contactformulier vindt je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Heb je vragen?

Onze klantenservice helpt je iedere werkdag van 9.00 - 17.00 uur via 088 - 304 10 00 (lokaal tarief).

Liever via e-mail? Vul ons contactformulier in en je krijgt binnen 5 werkdagen reactie.

Ga naar klantenservice