Overzicht 12 jun. 2017

EnergieFlex nog slimmer dankzij Bluedolphin

EnergieFlex verwerkt vandaag de dag zo’n 1.000.000 transacties per jaar en naar verwachting neemt dit aantal het komende jaar exponentieel toe. EnergieFlex verandert de markt. Steeds meer huishoudens gaan profiteren van de uitkomst die zorgt voor bewustwording, een afname van energieverbruik en het terugbrengen van kosten. Naast goedkope energie levert EnergieFlex namelijk slimme oplossingen zoals meters die inzicht geven in mogelijke besparingen. BlueDolphin voorziet EnergieFlex van inzicht om de kwaliteit van exceptionele dienstverlening te waarborgen. Hieronder het interview met onze directeur Jaap Bakker:

Young Urban Professional, mag ik EnergieFlex zo noemen?

“Ja, we zijn pas drie jaar geleden gestart en in die tijd zijn we uitgegroeid tot een actieve en aantoonbare speler in de markt. We hebben ons het afgelopen jaar doorontwikkeld naar een slagvaardig en vakkundig leverancier. Ons jonge karakter is onlosmakelijk verbonden met vrijheid waardoor intrinsieke motivatie en passie weer zorgt voor groei. We streven continu naar kwaliteitsverhoging.”

Wat is momenteel je grootste uitdaging als algemeen directeur binnen EnergieFlex?

“Ik wil zorgen dat we nog meer gaan ambiëren en bereiken. Dat uitgangspunt heeft er al voor gezorgd dat EnergieFlex in een ‘ons’ in plaats van een ‘ik’ organisatie is getransformeerd.
Ik wil nog meer vertrouwen creëren, mijn gezicht veel laten zien en zorgen dat collega’s elkaar allemaal durven te benaderen. Hoe krachtiger dat dit wordt, hoe meer we gaan bereiken op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en slimme tooling. Dan gaan we alleen nog maar bepalen wat we willen bereiken in plaats van voornamelijk te bouwen aan dat wat er al staat.
Als we slim, digitaal en duurzaam voorop willen lopen zeg ik: Begin with the end in mind”.

Wat is er voor nodig om slim duurzaam en digitaal te blijven werken?

“Ik had een sterke intentie om IT én bedrijfsprocessen vorm te geven. Inzicht in bedrijfsprocessen en IT is nodig als je slim wil blijven werken. Er was niets in kaart gebracht op het gebied van IT, werkprocessen of het netwerk en de telefonie. Ik wilde een concreet antwoord op de vraag welke relaties er waren tussen de IT-infrastructuur, applicaties en de bedrijfsprocessen die daar nu en in de toekomst bij horen. Zonder inzicht weten we niet wat we doen of moeten doen. Applicaties en tools mogen dan wel intelligent gebruikt worden maar als bedrijfsprocessen niet gemodelleerd worden met een koppeling aan de architectuur valt er weinig te optimaliseren en sturen. Toen zijn we enkele maanden geleden gestart met wallroom sessies als eerste stap richting Business Process Management en doelarchitectuur. Dat zorgde al gauw voor complexiteit in plaats van een helder geheel. We probeerden zelf inzicht te creëren, en iedereen voegde zijn eigen lijstje toe om een geheel te creëren, maar we zagen letterlijk te weinig. En ja, de waarheid in het midden laten, dat is niet slim. Zodoende hebben we ons verdiept in BPM en architectuur tools.

Waarom BlueDolphin?

“Van de meeste tools begreep ik niets. Ze waren gericht op IT-architecten en applicatiebeheerders in plaats van mens en organisatie. Maar ik wil IT en bedrijfsprocessen organisatiebreed sturen en ook niet IT-ers en mezelf betrekken.
We willen een ‘ons’ in plaats van een ‘ik’ organisatie zoals ik al zei. Toen ons team een BlueDolphin demo volgde waren we vrij gauw overtuigd. BlueDolphin is het enige eenvoudige samenwerkingsplatform dat de Enterprise Architectuur geautomatiseerd vastlegt.
Dan zie je welke applicaties er zijn, wat ze doen en hoe ze verbonden zijn met bedrijfsprocessen. De doelmatigheid van bedrijfsprocessen en architectuur kan snel en
beter ingericht worden en we kunnen sturen. Het platform maakt ons dus nog slimmer. ”

Hoe hebben jullie de introductie van BlueDolphin ervaren?

“We zijn gestart om de hardware zoals switch routers en VoIP toestellen in kaart te brengen.
Vanuit daar zijn we onderlinge relaties gaan leggen en we hebben ze visueel gelinkt aan applicaties en objecten. Op dit moment monitoren we welke data door systemen gaat. Binnen Energieflex is de komst van BlueDolphin een verademing: ons landschap wordt steeds inzichtelijker. Het modelleert onze applicaties, onderlinge afhankelijkheden en relaties en onze bedrijfsprocessen op een logische manier. Als we een procesmodel
bekijken om keuzes voor nu en in de toekomst te maken, kunnen ook niet-IT-ers het volgen.
We hebben de investering in BlueDolphin in een maand terugverdiend omdat we inconsistenties in bedrijfsvoering ontdekten die we hebben verwijderd.”

Bevordert BlueDolphin daarmee de door jou genoemde ‘ons’ organisatie?

“Ja. Collega’s hebben geen kennis van hardcore IT nodig. BlueDolphin praat makkelijk en mensen vinden het leuk om de tool te gebruiken. We werken samen om ieder proces tot in detail te modelleren. We zien nu bijvoorbeeld waaruit onze software bestaat en we wijzen letterlijk aan welke processtappen er zijn. BlueDolphin is Enterprise Architectuur voor iedere IT-debutant.”

Is er een relatie tussen BlueDolphin en customer experience?

“Ja. Door het inzicht in processen en IT hebben we een aantal inconsistenties in de bedrijfsvoering gesignaleerd. Die hebben we er al uitgehaald. Het hele klantproces is dus beter gestroomlijnd. Daarbij weten we precies welke functies en processtappen worden ondersteund door onze software. Als we nu besluiten om een knop om te zetten of ergens iets toe te voegen, voorspellen we met BlueDolphin wat er gaat gebeuren.”

Ervaar je BlueDolphin als luxe- of onmisbaar goed?

“Wanneer je je volledige klantsucces dankt aan slimme tools, applicaties en digitale processen zou ik zeggen dat inzicht een basisprincipe is. Des te kritischer het proces, des te complexer een IT-landschap, des te groter het belang van inzicht.
We verwerken nu 1.000.000 transacties per jaar en ik verwacht dat dit exponentieel toeneemt.
Er ligt veel moois in het verschiet op het gebied van samenwerking en de uitbreiding van ons portfolio*. We blijven innoveren in slimme applicaties. Dankzij BlueDolphin vertrouwen we blindelings op onze eigen automatisering. Begrijpelijke architectuur van de digitale kant van onze business zorgt ervoor dat we kunnen veranderen, groeien en uniek blijven. De tool is dus onmisbaar.”

* Ten tijde van bovenstaand gesprek had EnergieFlex haar nieuwe concept 100% Sociaal Groen nog niet officieel gelanceerd.