Overzicht 23 jun. 2016

De Nederlandse energiemarkt

Hoe werkt de Nederlandse Energiemarkt?

Op het gebied van energie is de afgelopen jaren heel wat veranderd. Er zijn veel nieuwe energiebedrijven bijgekomen en de oude, vertrouwde energiebedrijven hebben zich moeten splitsen. Hoe werkt het nu allemaal en waarmee moet u rekening houden als u een energieleverancier kiest?

Meer concurrentie op de energiemarkt

Tot 2004 kon men eigenlijk niet kiezen voor een bepaald energiebedrijf. Alles was in handen van een klein aantal energiebedrijven dat in handen was van de overheid. Om de concurrentie te bevorderen vond men dat de markt opengesteld moest worden voor andere bedrijven. In de nieuwe, geliberaliseerde energiemarkt kunt u als klant zelf uw energieleverancier kiezen. Daardoor moeten de energiebedrijven weer commerciëler gaan denken en betere kwaliteit en service gaan verlenen tegen een goede prijs.

Splitsing energiemarkt

Het liberaliseren van de energiemarkt had wel wat voeten in de aarde. Zo hadden de grote energiebedrijven ook alle elektra- en gasleidingen in het land in bezit, waardoor het voor nieuwe bedrijven veel moeilijker was om de markt te betreden. Daarnaast was er het risico dat de (nu commerciële) bedrijven meer tijd en energie zouden steken in het verkopen van gas en elektra, en daardoor minder aandacht zouden hebben voor het onderhouden van de leidingen, met defecten en stroomuitval tot gevolg.

Om dit alles te voorkomen heeft de overheid besloten dat de grote energiebedrijven hun netwerken moeten afsplitsen in een apart netwerkbedrijf. Zo ontstaat er een commerciële tak (de energieleverancier) en een niet-commerciële tak (het netwerkbedrijf). Als consument of bedrijf kunt u daarom wel uw leverancier kiezen, maar niet uw netwerkbedrijf. Het netwerk is immers plaatsgebonden, terwijl elke leverancier gebruik mag maken van het netwerk.

Toezicht op het netwerk en de energielevering

Om ervoor te zorgen dat de prijzen voor zowel de levering als het netwerk (aansluiting en transport) redelijk blijven, heeft de overheid een toezichthouder ingeschakeld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet erop toezien dat zowel de energieleveranciers als de netwerkbedrijven een redelijke prijs voor hun goederen en diensten hanteren.

Voor de leveranciers geldt dat de ACM erop toeziet dat de leveringstarieven redelijk zijn. De leverancier mag wel zelf zijn prijzen bepalen. Bij het netwerkbedrijf ligt dat anders. Omdat de consument niet kan kiezen wie zijn netwerkbedrijf is, worden de maximale tarieven voor het netwerk vastgesteld door de ACM. Het netwerkbedrijf mag dus niet zijn eigen tarieven bepalen.

Wisselen van energieleverancier

De levering van energie is dus het enige onderdeel van de energiemarkt waar u als consument of bedrijf een keuze in heeft. Dat heeft geresulteerd in een toename van het aantal leveranciers. Sinds de splitsing van leverancier en netwerk zijn er een flink aantal energieleveranciers bijgekomen, die zich allemaal proberen te onderscheiden van de rest.
Zo zijn er leveranciers die zich specifiek richten op 
groene energie en duurzame energieproductie, leveranciers die zo goedkoop mogelijk proberen te leveren of leveranciers zoals

Waar moet u als consument op letten?

Als u van plan bent over te stappen naar een andere leverancier zijn er een aantal zaken waarmee u rekening kunt houden. Allereerst is er uw huidige energiecontract. Net als bij de mobiele telefonie sluit u vaak een contract af voor één of meerdere jaren. Als u voordat uw contract verloopt overstapt, riskeert u een boete van uw huidige leverancier. Vaak wordt deze boete wel vergoed door uw nieuwe leverancier, controleert u daarom de voorwaarden van zowel uw huidige als uw nieuwe leverancier.

Daarnaast kunt u de tarieven van uw nieuwe en uw huidige leverancier vergelijken via de jaarlijkse nota die u van uw leverancier ontvangt. Hierop vindt u alle tarieven voor de levering en voor het gebruik van het netwerk.

Tenslotte houdt u rekening met wat u belangrijk vindt. Gaat u voor duurzame energie of lage tarieven? Bij ons kan het gelukkig beide met ons product 100% Sociaal Groen.

Overstappen is eenvoudig

Heeft u het besluit genomen om van leverancier te wisselen? Dan wordt het overstappen u gemakkelijk gemaakt. U meldt zich aan bij uw nieuwe leverancier en levert de meterstanden aan. Uw nieuwe leverancier zorgt er vervolgens voor dat het contract bij uw oude leverancier wordt opgezegd met dezelfde meterstanden. U hoeft zelf dus vrijwel niets te doen!