Gedragscode

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van EnergieFlex voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013). Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door EnergieNed in samenspraak met de Consumentenbond en van kracht per 1 augustus 2013.

In de Kwaliteitscriteria staat omschreven wat u van EnergieFlex mag verwachten.

Gedragscodes

EnergieFlex hanteert de gedragscodes Consument en Energieleverancier en Leveranciers Slimme meters van EnergieNed. EnergieNed heeft die gedragscodes opgesteld in overleg met toezichthouder ACM. In de codes staan gedragsregels voor het contact tussen EnergieFlex als energieleverancier en u als consument. Verder staat erin beschreven hoe EnergieFlex moet omgaan met de gegevens die wij verkrijgen door het op afstand uitlezen van de slimme meter bij u thuis.

Verklaring Naleving Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012:

Gedragscodewijziging voor energieleveranciers per juli 2015

De belangrijkste wijzigingen in de gedragscode hebben te maken met recente ontwikkelingen in de energiemarkt, zoals Aanbod op Maat. Energieleveranciers moeten een aanbod doen dat zo goed mogelijk past uw persoonlijke situatie. Zo kunt u de energieleveranciers beter vergelijken. Verder zijn de regels over het aangaan en beëindigen van een leveringsovereenkomst verduidelijkt.

Vragen? Bel 088 – 304 10 00

(lokaal tarief)

Elke werkdag bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur

Energiezaken regelt u zelf!

X