Overzicht 28 apr. 2016

Wereldwijde energieverbruik nu en in de toekomst

Er wordt wereldwijd op jaarbasis enorm veel energie verbruikt, waarbij de westerse wereld als grootverbruiker bekend staat. Het huidige energieverbruik is wereldwijd al hoog, maar voor de toekomst wordt een verdere stijging verwacht, waarbij een aantal landen de kroon gaan spannen.

energieverbruik wereldwijd

 

Verschillen energieverbruik wereldwijd

Het Internationale Energie Agentschap publiceert ieder jaar een rapport met daarin de verwachtingen ten aanzien van de wereldwijde productie en consumptie van energie. Het IEA voorspelt in het rapport World Energy Outlook dat de energievraag op wereldniveau tot 2035 met een derde zal toenemen. Op dit moment is steenkool de belangrijkste energiebron voor het opwekken van elektriciteit en dat zal naar verwachting de komende jaren ook zo blijven. Steenkool vormt bovendien voor de gasproductie in China een belangrijke bron. Uit de bevindingen van het rapport blijkt dat de toename van steenkoolgebruik minder wordt, maar het blijft wel de belangrijkste fossiele bron na olie en gas. Het lijkt erop dat India na 2020 door de toename van de energievraag in het land de grootste importeur van kolen wordt. Dat is onder meer af te leiden uit de toename van het verbruik van olie, waarbij verwacht wordt dat er tot 2035 een groei zal zijn van tien procent. Fossiele brandstoffen blijven ook in Nederland het belangrijkst om te voorzien in de wereldwijde energievraag.

In Nederland zal er overigens nog niet op grote schaal van schaliegas als fossiele brandstof gebruik worden gemaakt vanwege de intensieve debatten die daarover gevoerd worden. Er wordt door overheden in verschillende landen echter wel gekeken naar andere energiebronnen en andere maatregelen. Zo wordt in Nederland niet alleen gekeken naar andere duurzame energiebronnen, maar ook naar de mogelijkheden om energie te besparen. Als er sprake is van hoge energiekosten dan heeft dat invloed op de productiebranche en chemische industrie. Overigens nemen duurzame energiebronnen in de toekomst een steeds belangrijker rol in. Er wordt verwacht dat China in dat opzicht zorgt voor de grootste toename van duurzame energie, waarbij zonne-energie en windenergie een belangrijke rol spelen. Ook particulieren en bedrijven in Nederland kiezen steeds vaker voor duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. Deze energie wordt opgewekt met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen. Omdat deze energiebronnen onuitputtelijk zijn, wordt de term duurzame energie gebruikt. Eén van de grote voordelen hiervan is dat er minder tot geen schadelijke stoffen vrijkomen bij de productie. Dit zorgt onder andere voor een betere luchtkwaliteit. Daarbij kan er in Nederland bovendien geprofiteerd worden van de voordelen van stroom terugleveren.

Toename energiebehoefte

De behoefte aan energie zal alleen maar toenemen volgens de informatie in World Energy Outlook. Tot 2035 wordt een stijging in de consumptie van energie verwacht van dertig procent. Het zijn vooral de Aziatische landen, zoals India waar een grote toename van het energieverbruik wordt verwacht. Op dit moment zijn het Amerikanen die tot de grootste verbruikers van energie kunnen worden gerekend. Amerikanen vormen vijf procent van de wereldbevolking en twintig procent van het wereldwijde energieverbruik kan aan hen worden toegeschreven. In Europa zijn er traditionele grootverbruikers van energie, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar die worden naar verwachting in de toekomst ingehaald door de Aziatische landen, waartoe Thailand en Indonesië worden gerekend. De Verenigde Staten blijft China naar verwachting voor en verder zijn er landen als Japan, India, Frankrijk, Rusland en Canada die eveneens als grootverbruiker bekend staan en dat naar verwachting ook zullen blijven. Nederland hoort overigens niet in het rijtje met grootverbruikers thuis.

Oorzaken toename energieverbruik

Er zijn in Nederland verschillende redenen die de verwachte stijging van het wereldwijde energieverbruik en verklaren. Dat heeft onder meer te maken met de opkomende economieën, maar ook met de toename van de wereldbevolking. Naar verwachting bestaat de wereldbevolking over vier jaar uit 7,8 miljard personen. De verandering in bevolkingsstructuur in vele landen, waaronder Nederland zorgt eveneens voor meer energieverbruik doordat er meer kleinere gezinnen en meer alleenstaanden zullen zijn. Dat heeft tot gevolg dat er verhoudingsgewijs meer huishoudens komen die elk huishoudelijke apparatuur gebruiken. In Nederland neemt het aantal singles ook toe en daarmee het aantal zelfstandige huishoudens die weer elk afzonderlijk energie verbruiken met alle huishoudelijke en elektronische apparatuur. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de toename van telecommunicatie draagt bij aan de toename van het wereldwijde energieverbruik.

Een belangrijk aspect bij de toename van het energieverbruik in Nederland, maar ook wereldwijd is de bescherming van het milieu. Het zal voor regeringen nodig zijn om een balans te creëren tussen de toename van energievraag, waarbij het milieu zoveel mogelijk bescherming dient te krijgen. Nadelige effecten, zoals de verhoogde uitstoot van koolstofdioxide dienen in de hand geworden te houden. Het is belangrijk dat er op dat gebied internationale samenwerking blijft.

Energieverbruik per inwoner

Als er gekeken wordt naar het energieverbruik in landen per inwoner, dan blijkt dat IJsland het land is waar per inwoner de meeste energie wordt verbruikt. Uit de informatie van Oilprice.com blijkt dat er sprake is van een verbruik van 18.774 kg per inwoner. Overigens wordt daarbij veel gebruik gemaakt van hernieuwbare energie op basis van geothermische bronnen. De overvloed aan olie in Qatar zorgt ervoor dat ook in dit land per inwoner veel energie wordt gebruikt en wel 17.148 kg per inwoner. Er is hierbij gekeken naar de hoeveelheid energie dat op basis één kilogram ruwe olie verkregen kan worden. Er zijn meer landen, waarin het energieverbruik per inwoner hoog ligt, zoals in Koeweit, Luxemburg, Verenigde Arabische Emiraten, Canada en de Verenigde Staten. De industrierijke economie van Finland zorgt er zelfs voor dat er sprake is van een hoog verbruik van 6.183 kg per inwoner. Als er naar het energieverbruik per inwoner in Nederland wordt gekeken, komt dat ongeveer uit op een verbruik van 3.240 kg per inwoner per jaar.

De toename van het energieverbruik in Nederland en in de rest van de wereld is met de groei van de wereldbevolking, economische ontwikkelingen en technologische verdere vooruitgang niet tegen te houden. Het is echter van belang dat de focus wordt gelegd op duurzame energiebronnen. Zoals eerder aangegeven zijn duurzame energiebronnen onbeperkt beschikbaar. Daarnaast biedt duurzame energie een hoop andere voordelen waaronder het feit dat er minder schadelijke stoffen vrijkomen en het is niet eens duurder dan grijze energie.

Steeds meer energieleveranciers bieden duurzame (groene) energie aan. Ook EnergieFlex gaat met de tijd mee en biedt groene stroom aan. Deze wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals water, wind, zon of biomassa. Het stroometiket van EnergieFlex laat zien uit welke duurzame energiebronnen uw stroom wordt gehaald en in welke verhouding. Zo kun je samen met EnergieFlex bijdragen aan een beter milieu.