Overzicht 29 sep. 2016

Groene stroom en stroometiket

Wat is het?

Als je bewust hebt gekozen voor groene stroom in jouw woning of bedrijf, wil je natuurlijk wel écht groene stroom afnemen. Sluit je een energiecontract af om groene energie af te nemen, dan ga je er hoogstwaarschijnlijk vanuit dat het echt om groene stroom gaat. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend, want veel grijze stroom wordt ook als groene stroom verkocht. Dit betekent dat je gewone stroom afneemt, maar dat je denkt groene stroom af te nemen door de vermelding van diverse zogenaamde groene certificaten.

Heb je op dit moment een energiecontract voor groene stroom en ben je benieuwd of je wel echt duurzame stroom afneemt? Dan kun je het Stroometiket van jouw energieleverancier raadplegen om dit te controleren. Meer over groene stroom en stroometiket van energieleveranciers, lees je in deze blog.

groene stroom en stroometiket

Het Stroometiket: een korte introductie
Sinds 2005 zijn energieleveranciers verplicht om bekend te maken uit welke bronnen zij energie halen en welke milieuconsequenties het afnemen van hun energie met zich meebrengt. Om consumenten te laten zien waar energie vandaan komt en hoe schadelijk energie is voor het milieu, is het 
Stroometiket ontwikkeld. Op dit etiket kun je precies zien wat voor energie je afneemt bij een bepaalde leverancier, zodat je meer inzicht heeft in de stroom die u gebruikt en de schadelijkheid van deze stroom voor het milieu.

Op het stroometiket van een bedrijf kun je zien of je grijze of groene energie afneemt. Onder de term ‘grijze energie’ vallen fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en kernenergie. Onder de term ‘groene energie’ vallen duurzame energiebronnen, zoals windkracht, biomassa, waterkracht en zonne-energie. Staat er op het Stroometiket van jouw energieleverancier dat je grijze energie afneemt, dan neem je energie af van fossiele energiebronnen. Wil je dit niet, dan moet je een energieleverancier zoeken met een Stroometiket met groene energie uit duurzame energiebronnen.

Sommige energieleveranciers hebben een Stroometiket per product, zodat je per product kunt zien om wat voor energieproduct het nu precies gaat. Andere energieleveranciers hebben een Stroometiket voor alle producten die zij aanbieden, wat betekent dat zij algemene bedrijfsinformatie geven en niet per product specifiek vertellen om wat voor stroom het gaat.

De informatie op het Stroometiket
Op het Stroometiket van energieleveranciers wordt informatie gegeven over de samenstelling van stroom. Kijk je op het Stroometiket van jouw energieleverancier, dan zie je welk percentage van jouw stroom gemaakt is uit aardgas, kolen, kernenergie en hernieuwbare bronnen. Is de herkomst van een bepaald deel van jouw stroom onbekend, dan wordt dit ook aangegeven op het Stroometiket.

Benieuwd wat u afneemt? Controleer het Stroometiket
Heb je een zogenaamd groen energiecontract afgesloten en zie je dat het grootste deel van jouw energie afkomstig is uit fossiele energiebronnen? Dan neem je in feite grijze energie af. Wil je echt groene energie afnemen, dan moet je op zoek gaan naar een energieleverancier met een echt groen 
Stroometiket. Zeker als je duurzaamheid belangrijk vindt, raden wij je aan om de Stroometiketten van energieleveranciers door te nemen voor het afsluiten van een nieuw contract.

EnergieFlex: een transparante energieleverancier
Vind je het belangrijk om klant te zijn van een eerlijke en transparante energieleverancier? Dan kun je een energiecontract afsluiten bij EnergieFlex. EnergieFlex is niet alleen eerlijk en transparant op het gebied van het Stroometiket, maar gaat nog een stapje verder. Wij leveren 
groene stroom én groen gas. Dit tegen de lage energietarieven van gewone energie.