Overzicht 23 jun. 2017

FairClimateFund

Wat is FairClimateFund?

FairClimateFund is een van twee samenwerkingspartners voor 100% Sociaal Groen.
Onze andere partner voor 100% Sociaal Groen is Stichting Max Havelaar.

fairclimatefund_rond.svg

Introductie groen gas

Dit nieuwe product is op 1 juni 2017 geïntroduceerd en draagt met trots het Fairtrade keurmerk.
Dit betekent dat ons groen gas gecompenseerd is. De compensatie gebeurt door schonere kooktoestellen te gebruiken op het platteland in Raichur (India). Door de betere kookovens hebben de mensen minder last van veel rook. Ook gebruiken de schonere ovens 65% minder hout. Hierdoor hebben de vrouwen 2 a 3 uur per dag over omdat ze niet hoeven te zoeken naar hout. Deze extra tijd kunnen ze nu besteden aan hun gezin of sociale activiteiten.

 Als u kiest voor 100% Sociaal Groen helpt u om de leefomstandigheden in Raichur te verbeteren. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verminderd en het klimaat verbeterd.

Wat doet FairClimateFund?

FairClimateFund maakt projecten mogelijk die CO2 uitstoot verminderen en daarnaast een betere toekomst geven aan de allerarmsten. Dit doen zij door te investeren in klimaatprojecten voor schone kookmethoden voor huishoudens in ontwikkelingslanden volgens eerlijke uitgangspunten. Als bedrijf, organisatie óf als particulier kunt u aan deze projecten bijdragen en uw CO2 uitstoot compenseren.

Het belang van schone kookmethoden

Wist u dat ongeveer een derde van de wereldbevolking nog dagelijks op een open houtvuurtje kookt, meestal binnenshuis? De rook die daarbij vrijkomt is zeer schadelijk voor de gezondheid. Wereldwijd sterven hierdoor jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan met name longziekten; dat is meer dan aan aids, malaria en tbc bij elkaar!

FairClimateFund kiest daarom voor klimaatprojecten met schone kookmethoden. Hiermee wordt CO-uitstoot verminderd én worden de levens van de allerarmsten aanzienlijk verbeterd.

De projecten leveren Fairtrade gecertificeerde CO2 rechten op. Deze nieuwe certificering garandeert:

  • De projecten zijn opgezet vanuit de lokale gemeenschap.
  • De lokale huishoudens zijn zelf eigenaar van het project en de CO2 credits die zij genereren.
  • De huishoudens ontvangen een eerlijke minimumprijs voor de CO2 credits.
  • De projecten hebben een grote positieve impact op de levens van de allerarmsten.
  • De projecten creëren lokale werkgelegenheid voor de lange termijn.

Naast de organisatie van de lokale projecten gaat FairClimateFund samen met haar klanten op zoek naar oplossingen om de CO2 footprint  te verminderen, hun energiegebruik te verduurzamen en de restuitstoot van CO2 te compenseren Op deze manier werkt de commerciële CO2 markt voor de armen, niet andersom.

Waar is de organisatie gevestigd?

FairClimateFund is gevestigd in Utrecht. Hier werkt een team aan de verschillende projecten en hebben ze contact met alle partners en klanten. Het team is trots op de verbinding van mensen in Nederland met de mensen in ontwikkelingslanden  Directrice Neera van der Geest deelt het volgende: “We delen samen één aarde. Door daar schoon koken mogelijk te maken helpen we de mensen daar én klimaatverandering tegen gaan . Dat vind ik prachtig, eerlijk en heel belangrijk voor onze toekomst en die van onze kinderen”

Hoe is FairClimateFund ontstaan?

In 2009 is FairClimateFund opgericht door de ontwikkelingsorganisatie ICCO Cooperation, ook gevestigd in Utrecht. ICCO Cooperation zet zich met veel kennis en een wereldwijd netwerk in voor betere leefomstandigheden van arme mensen. Via FairClimateFund worden klimaatprojecten gefinancierd door het Nederlandse bedrijfsleven, organisaties en particulieren.

Het creëren van werkgelegenheid en voldoende inkomen in voornamelijk de agrarische sector is het speerpunt. Een snelle oplossing om armoede tegen te gaan, is er niet. Met 50 jaar ervaring heeft ICCO geleerd dat samenwerking de sleutel is tot succes. Hun ontwikkelingsprogramma’s en publieke-private partnerschappen zijn ontstaan vanuit eigen expertise, innovaties en financiële middelen. ICCO ontwerpt en beheert deze programma’s en voert zelf uit.