Overzicht 02 feb. 2017

Energietrends 2017

Wat zijn de energietrends 2017?

De belangrijkste energie trends voor 2017
Ieder jaar zijn er weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie, die ervoor zorgen dat de energiemarkt ieder jaar weer een beetje vooruit gaat. Ook dit jaar worden enkele belangrijke ontwikkelingen (energietrends) verwacht, die in dit artikel beschreven worden.

Wil je elk jaar besparen op je energie én de kosten? Kies dan voor een van de energieproducten van EnergieFlex. Bij EnergieFlex krijg je altijd groene stroom, ongeacht het contract.

energietrends

Energietrends #1: klimaatcompensatie
De eerste energietrend die we dit jaar terug gaan zien, is de trend van klimaatcompensatie. Klimaatcompensatie betreft het compenseren van de uitstoot van broeikasgassen die samenhangen met een bepaalde organisatie, een bepaalde consumptie of een bepaalde productie. Het is letterlijk het compenseren van de uitstoot van CO2, zodat het milieu beschermd kan worden tegen deze gevaarlijke uitstoot.

Energietrends #2: de verschuiving van energiebronnen
In het Energieakkoord van 2013 werd afgesproken dat het aandeel duurzame stroom naar 14 procent in 2020 moet gaan. Dit lijkt niet zo veel, maar op dit moment is het aandeel duurzame stroom in ons land ongeveer 5,8 procent. Dit betekent dat er ook in 2017 een verschuiving plaats zal vinden in het gebruik van energiebronnen: duurzame bronnen worden meer gebruikt, ten koste van de niet-duurzame energiebronnen. Dit moet wel, aangezien we anders het Energieakkoord van 2013 met een 14 procent aandeel van duurzame energiebronnen niet kunnen bereiken.

Energietrends #3: energieopslag
Een probleem van het gebruik van duurzame energie, is dat deze energie niet altijd geleverd kan worden. Schijnt de zon bijvoorbeeld nauwelijks, dan wordt er minder zonne-energie opgewekt en daardoor minder opgeslagen. Dit probleem wordt opgelost door de mogelijkheid van energieopslag, waarbij eerder gewonnen stroom slim opgeslagen wordt. Wordt er een keer minder opgewekt (bijvoorbeeld door minder zon of minder harde wind), dan kan deze opgeslagen stroom gebruikt worden. Op dit moment zijn de mogelijkheden van energieopslag steeds groter aan het worden en ook dit jaar wordt een groei van de mogelijkheden van energieopslag verwacht.

Energietrends #4: de kosten van groene stroom
Voorheen gebruikten de meeste mensen groene stroom om het milieu te beschermen. Nu is dit nog steeds het geval, maar door een verandering in de kosten en baten van groene stroom is deze energievorm nu ook financieel aantrekkelijker geworden. Dit betekent simpelweg dat groene stroom goedkoper wordt om af te nemen, door de lagere kosten en de hogere opbrengste. Voor dit jaar wordt dan ook verwacht dat het afnemen van groene stroom niet alleen iets milieuvriendelijks is, maar ook echt financieel interessant wordt voor veel mensen. Een goede ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, die er hopelijk aan gaat bijdragen dat we in 2020 op het 14 procent aandeel groene stroom van het Energieakkoord kunnen komen.

Energietrend #5: verandering in de transmissie en de distributie van stroom
Uit recente onderzoeken is gebleken dat tijdens de transmissie van stroom ongeveer 2 tot 6 procent van de stroom verloren gaat. Tijdens de distributie van stroom is dit nog eens 4 procent. Door middel van slimme technologieën die dit jaar verder ontwikkeld zullen worden, moet het verlies van stroom tijdens de transmissie en distributie minder groot worden. Zo gaan we effectiever om met de aanwezige stroom, voor een betere bescherming van het milieu.

Heb je een vraag over onze producten?

Neem dan contact op met onze klantenservice op 088 – 304 10 00 (lokaal tarief).
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Vul het contactformulier in om per e-mail antwoord te krijgen op je vraag.