Overzicht 18 aug. 2016

De energiemarkt en de begrippen die je moet kennen

Er zijn heel wat spelers op de energiemarkt. Gelukkig hanteren ze wel steeds dezelfde terminologie, toch is het niet voor iedereen even duidelijk wat ze daarmee bedoelen. Wat is nu eigenlijk een netbeheerder en wat is groene energie nu echt? Wij leggen de meest voorkomende begrippen kort aan je uit aan de hand van een alfabetische lijst.

Afnemer
Een afnemer is eigenlijk simpelweg een klant, een koper van energie, elektriciteit en/of gas. Waarschijnlijk ben je ook een afnemer van energie. Energiebedrijven maken vaak nog een extra onderscheid tussen de soorten afnemers (zakelijk gebruiker /consument / grootverbruikers / kleinverbruikers).

Algemene leveringsvoorwaarden
De algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van de energieovereenkomst die je afsluit met jouw energieleverancier. Dit deel bespreekt de regels waaraan de energieleverancier zich moet houden inzake de levering van energie. Deze regels scheppen duidelijkheid over de looptijd van de overeenkomst, de tussentijdse opzeggingen, de betalingsmogelijkheden en dergelijke.

EnergieFlex
EnergieFlex staat synoniem voor innoverend, uniek en goedkoop. Wij komen steeds met vernieuwende oplossingen om jouw energiekosten zo beperkt mogelijk te houden.
Een energieleverancier verkoopt de energie aan consumenten of ondernemingen. De leverancier gaat deze energie daarvoor zelf inkopen of produceren. In Nederland geldt er een vrije keuze van energieleverancier.

Groene stroom
Groene stroom is uiteraard niet fysiek groen, maar is energie die opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk, nauwelijks schadelijk voor het klimaat en betrouwbaar (bv. windenergie). Aangezien gas niet onuitputtelijk is, wordt gas ook niet meegerekend als groen.

Meterstanden
De meterstanden geven aan hoeveel elektriciteit en/of gas je reeds verbruikt heeft. Traditioneel gezien moet men jaarlijks deze meterstanden doorgeven aan de energieleverancier die op basis daarvan een eindafrekening maakt (verschil tussen vorige en huidige meterstand). Met de 
slimme meter is deze omslachtige werkwijze overbodig geworden aangezien deze zelf de meterstanden doorstuurt zonder menselijke tussenkomst.

Netbeheerder
Een netbeheerder is de onderneming die door de wet aangewezen word om één of meer netten te beheren. De verantwoordelijkheid van de netbeheerder is ruim: ervoor zorgen dat het netwerk voortdurend toegankelijk is, voldoende functioneert, dat klanten snel worden aangesloten en dat storingen zo snel mogelijk worden verholpen. Het gaat zowel om het elektriciteits- als het gasnetwerk.

Slimme meter
De 
slimme energiemeter is eigenlijk een digitale energiemeter die automatisch de meterstand doorgeeft aan jouw netbeheerder. Op deze manier hoef je zelf geen meterstanden meer door te geven en kun je zelf gemakkelijk jouw energieverbruik in de gaten houden middels een energieverbruiksmanager.