Overzicht 13 jan. 2017

Energiebronnen

Wat zijn de milieugevolgen van de verschillende energiebronnen?

De meest effectieve manier om het milieu te sparen is door groene stroom en gas te gebruiken.
Energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte veroorzaken namelijk geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Hieronder geven we u een overzicht van de voornaamste energiebronnen en wat voor effect ze hebben op het milieu.

energiebronnen

Grijze stroom en gas

Steenkool, aardolie en aardgas worden fossiele brandstoffen genoemd. Het gebruik en de verbranding hiervan zorgt voor veel vervuiling en uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide (CO2). Zo levert 1 kWh aan elektriciteit uit gas 398 gram CO2 op; uit kolen is dat zelfs ruim twee keer zoveel. Ter vergelijking: stroom uit wind of zon geeft 0 gram CO2-uitstoot. Daarnaast is de voorraad fossiele brandstoffen beperkt: het raakt ooit op. Helaas komt momenteel het grootste deel (meer dan 90%) van de energie die we in Europa gebruiken uit deze vervuilende fossiele brandstoffen.

Groene stroom en gas

Energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen en niet vervuilend zijn, worden groen genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld energie uit wind, zon, waterkracht en aard- en bodemwarmte. In Nederland neemt meer dan 2/3 van de huishoudens groene stroom af.

Windenergie
Windenergie wordt opgewekt met windmolens. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de bouw, onderhoud en afbraak ervan, is binnen enkele maanden terugverdiend. Met moderne windmolens en handige locaties van windmolenparken is de overlast voor mens en dier te beperken.

Zonne-energie
 In Nederland ziet men ze steeds vaker op daken: zonnepanelen. Hiermee wordt stroom opgewekt uit de warmte van de zon, die oneindig is. Een andere manier om gebruik te maken van de energie uit zonnewarmte is met een zonneboiler om uw kraanwater te verwarmen. Er komt een minimale hoeveelheid CO2 vrij bij het ontwikkelen van de panelen en boilers.

Waterkrachtenergie
Ook uit stromend water kan energie opgewekt worden. Dit gebeurt met behulp van stuwdammen en waterkrachtturbines. Hoewel er geen schadelijke stoffen vrijkomen, kunnen de stuwdammen natuurgebieden en het lokale ecosysteem nadelig beïnvloeden.

Aardwarmte oftewel geothermische warmte 
De hete kern van de aarde verwarmt de grond. Vanaf een diepte van 500 meter kan warmte naar de aardoppervlakte vervoerd worden. Dit gebeurt door het oppompen van water vanaf die diepte; nadat het afgekoeld is wordt het weer teruggepompt en kan het weer opwarmen. Aardwarmte is een zeer milieuvriendelijke energiebron, omdat het niet vervuilt en niet opraakt. Een groot nadeel is het hoge prijskaartje dat er aan hangt.

Bodemwarmte
Net als aardwarmte is bodemwarmte zeer milieuvriendelijk. De zon verwarmt de bodem en het grondwater tot een diepte van enkele honderden meters. Met een bodemwarmtewisselaar wordt een koude vloeistof (bijvoorbeeld water of antivries) door buizen in de grond gepompt, tot op een diepte van 100 meter. Het warme water koelt aan de oppervlakte weer af, waarbij de warmte in energie wordt omgezet. Ook warmtepompen voor individuele woningen werken op deze manier, maar worden minder diep aangelegd.

Discussiegevallen: biomassa en kernenergie

Biomassa 
Door het verbranden, vergisten of vergassen van organische materialen kan biogas gemaakt worden. Grondstoffen hiervoor zijn onder andere GFT-afval, hout, mest en plantaardige olie. Hiermee wordt meer CO2 geproduceerd dan met echt groene energiebronnen als wind en zon, maar nog steeds veel minder dan met de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook is het een duurzame energiebron.

Kernenergie 
Kernenergie komt vrij wanneer atoomkernen van uranium gespleten worden. Bij dit proces komen nauwelijks broeikasgassen vrij, waardoor het amper vervuilend is. Het belangrijkste nadeel is dat het restafval radioactief is en daarmee een gevaar voor de gezondheid vormt. Daarnaast is het bouwen en ontmantelen van kerncentrales erg duur en is de voorraad uranium beperkt (maar wel heel groot).

Conclusie milieugevolgen
We zien hier heel duidelijk dat, terwijl de fossiele energielevering gebaseerd is op verbranding, groene energie voortkomt uit beweging. De bronnen hiervoor zijn onuitputtelijk en leveren nauwelijks tot geen schade op voor het milieu. Op dit moment is rendement het grootste probleem met groene energie, het levert nog te weinig op in verhouding met de kosten die ervoor gemaakt moeten worden.

Wil je meer informatie?
Wil je meer weten over de milieugevolgen van energiebronnen? Of weet je voldoende en wil je profiteren van alle voordelen die 
groene stroom van EnergieFlex biedt? Neem dan contact op met onze medewerkers.