Overzicht 27 dec. 2016

Energiebelasting

Wat is energiebelasting?

Misschien kunt u zich de invoering van de REB ofwel Regulerende Energiebelasting nog herinneren. Het was in 1996 dat de overheid deze belasting op levering van elektriciteit en gas aan huishoudens invoerde. Deze belasting had twee doelstellingen. Ten eerste was er de gevoelde noodzaak tot beperking van het energieverbruik. Ten tweede werd in die periode van economische voorspoed een eerste stap gemaakt om het gewicht van de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar verbruik van energie. De eerste jaren na de invoering werden de tarieven van de regulerende energiebelasting (REB) jaarlijks verhoogd, terwijl de belastingen op arbeid en winst werden verlaagd, opdat de totale belastingdruk gelijk zou blijven. Vanaf 2004 werd het bijvoeglijke naamwoord ‘regulerende’ achterwege gelaten en heette de belasting enkel nog Energiebelasting (EB).

Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor een energiecontract bij EnergieFlex.
Energie besparen doe je met al 
onze bespaartips.

energiebelasting

Waarom moeten we deze belasting betalen?
De belasting dient als motivatie voor huishoudens om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Er is alle reden om te veronderstellen dat Energiebelasting effectief is, gezien de run op energiebesparende maatregelen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Denk daarbij aan het isoleren van vloeren, spouwmuren en -daken, het plaatsen van dubbele beglazing en de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparatuur en Led verlichting. Ook het plaatsen van 
een slimme meter past zeker in het rijtje energiebesparende maatregelen, omdat de directe inzichtelijkheid van het energieverbruik een duidelijke motivatie is om het verbruik te verlagen.

Verlagen met zelf energie opwekken
Naast het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is het zelf opwekken van duurzame energie ook een methode waarop huishoudens het bedrag kunnen verlagen. Denk hierbij aan zonnecollectoren of zonnecellen. Energiebelasting wordt geheven over het saldo van geleverde en terug geleverde energie. Dus hoe meer energie u terug levert aan het energienet, hoe minder Energiebelasting u hoeft te betalen. Terug geleverde energie wordt tegen hetzelfde 
tarief verrekend als waarvoor het wordt geleverd. Er wordt weleens geopperd dat de wetgever er goed aan zou doen om Energiebelasting voor duurzame energie af te schaffen. De reden dat dit niet is doorgevoerd is gelegen in de open Europese energiemarkt. Buitenlandse groene stroom die bijvoorbeeld uit waterkracht of biomassa is geproduceerd kan voor veel lagere tarieven worden aangeboden en is daardoor aantrekkelijk voor huishoudens. Hierdoor zou de doelstelling van de Energiebelasting, lager energieverbruik door huishoudens, niet worden bereikt.

Terugkrijgen
Zoals de meeste mensen wel weten is er bij de inkomstenbelasting sprake van een belastingvrije voet oftewel een heffingskorting. Als mensen minder verdienen dan het bedrag van de belastingvrije voet dan hoeven ze geen belasting te betalen. Ook voor Energiebelasting is er sprake van een belastingvrije voet. De wetgever heeft hiervoor gekozen vanuit de veronderstelling dat huishoudens met een laag inkomen ook weinig energie verbruiken, zodat Energiebelasting weinig invloed zou hebben op de lagere inkomens. Als u minder energie verbruikt dan deze belastingvrije voet dan hoeft u geen Energiebelasting te betalen. Sterker nog, als u minder verbruikt dan deze heffingskorting kunt u Energiebelasting terug ontvangen. Niet alleen zijn er tegenwoordig vele maatregelen beschikbaar om het energieverbruik van huishoudens te beperken. Er zijn voor huishoudens ook veel mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie, windenergie en geothermische energie. Het is echt geen utopie om op de jaarlijkse afrekening van uw energieleverancier een bedrag aan Energiebelasting terug te ontvangen.