Overzicht 03 nov. 2016

Blauwe energie

Blauwe energie als ideale en duurzame oplossing

Onderzoekers en vele organisaties houden zich elke dag bezig met het zoeken naar duurzame oplossingen voor diensten en producten die geen schade berokkenen aan mens en natuur. Energie op een verantwoorde manier opwekken lijkt een lastige taak. Maar niets is minder waar. Groene energie, zoals windenergie, is een bekend gegeven, maar al enige tijd bestaat er ook andere variant, namelijk blauwe energie. Omdat Nederland een echt waterland is, is het opwekken van blauwe energie bijzonder geschikt om toe te passen. Hieronder meer over de opwekking van blauwe energie. 

blauwe energie

Bewuste levensstijl

Tegenwoordig zijn we steeds bewuster aan het leven. Meer dan ooit letten we op wat we eten, waaraan we ons geld besteden en waar producten vandaan komen die we dagelijks gebruiken.
We zijn bewust bezig om te kiezen voor wat het beste is voor de aarde. Zo streven we naar een optimaal, duurzaam leven. Echter zijn er diensten die we gebruiken die nog altijd schade kunnen veroorzaken. Energie hier één van. Het is lastig voor te stellen hoe een leven zonder energie eruit zou zien. Het is een cruciaal onderdeel in ons dagelijkse leven. Daarom moet ook energie duurzamer. 

Blauwe energiecentrale op de Afsluitdijk 

De oplossing van Blauwe Energie is eigenlijk niet erg nieuw. In de vorige eeuw waren er al projecten rondom het opwekken van energie uit water. Op 26 november 2014 is de eerste blauwe-energiecentrale van Nederland in gebruik genomen. De energiecentrale kun je vinden op de Afsluitdijk. Ongeveer 1200 gezinnen ontvangen momenteel stroom van deze energiecentrale. 

De centrale haalt elektriciteit uit het verschil in zoutgehalte van het water. Op het moment dat zout en zoet water samenkomt, is het mogelijk om energie op te wekken. Een vrij technisch verhaal maar wel een mooie, nieuwe en vooral duurzame manier van energie opwekken voor de toekomst. Hieronder gaan we dieper in op het proces van blauwe energie. 

De oplossing? 

Ruim 10% van ons energieverbruik zou in de toekomst moeten bestaan uit blauwe energie. Blauwe energie is een ideale oplossing voor het duurzaam opwekken van energie. Zeker voor Nederland, waar we genoeg rivieren, sloten en grenzen aan zee hebben. Nederlandse rivieren lozen zo’n 3200m3 zoet water in de Noordzee. Een kubieke meter zoet water heeft een potentiële energie van 3,2 gigawatt. De huidige niet-groene energietoevoer kan door gebruik van blauwe energie gehalveerd worden. Omdat het niet afhankelijk is van omstandigheden, zoals windenergie aan wind gebonden is, kan blauwe energie een constante mate van stroom leveren. Er zitten ook nadelen aan blauwe energie, zo is er in de zomertijd vaak een zoetwaterschaarste, wanneer er grote volumes water worden gebruikt krijgen de membranen te maken met algengroei en corrosie, blauwe energiemembranen zijn momenteel nog erg duur en risicovol en de winning van blauwe energie belemmert de scheepvaart en eb en vloed.
 

Hoe werkt blauwe energie? 

Het proces van stroom opwekken door water is eigenlijk erg eenvoudig. De zeeën bevatten zout water. Op land stroomt er doorlopend zoet water door rivieren en meren. Er zijn twee methoden om stroom op te wekken wanneer deze typen wateren bijeen komen, te weten Reverse Electrodialysis (RED) en Pressure Retarded Osmosis (PRO). Een scheikunde les: de vloeistoffen bevatten elk een verschillende concentratie opgeloste deeltjes. De deeltjes verplaatsen zich van een hoge concentratie naar een lage concentratie. Dit gebeurt net zolang, totdat het evenwicht is gerealiseerd. Dit noemt men diffusie.

Reverse Electrodialysis (RED)
Om een complex verhaal eenvoudig te maken zou je kunnen stellen dat bij de Reverse Electrodialysis een veld is met aan de ene kant positieve deeltjes en aan de andere kant negatieve deeltjes. Door middel van membranen verplaatsen de positieve deeltjes zich naar de negatieve deeltjes. Doordat er een constante toevoer is van zowel zoet als zout water, zal er nooit een evenwicht bereikt worden. Door dit proces is blauwe energie op te wekken.

Pressure Retarded Osmosis (PRO)
Osmose is het belangrijkste onderdeel van deze methode. Osmose is een speciale vorm van diffusie waarin niet de deeltjes zich verplaatsen, maar het water zelf. Door de verplaatsing zal het volume toenemen van de vloeistof met de hoge concentratie deeltjes. Zou je in een afgesloten ruimte, zoals een gemaal, de twee vloeistoffen met elkaar in contact laten komen, dan wordt het zoute water groter in volume, maar ook minder zout. De druk die ontstaat is om te zetten in stroom. En zo wordt blauwe energie via PRO verwezenlijkt.

Duurzame energie van EnergieFlex
Wij richten ons al op bewuste alternatieven op het gebied van energie. Daarom bieden wij je standaard groene stroom. Wil je ook fairtrade gecompenseerd gas? Kies dan voor 100% Sociaal Groen. Dit product is verbonden met het Chulika project, een project voor schoneren kookovens in Zuid-India.